Bu Blogda Ara

15 Şubat 2012 Çarşamba

Yeşil Ürün'müş' Gibi Yapmak (Greenwashing / Yeşile Boyama)

Her geçen gün yeni bir çevre dostu yeşil ürünle tanışıyoruz. Peki bunların kaç tanesi gerçekten yeşil veya kaç tanesi sadece çevre dostuymuş gibi yapıyor. Yeşile Boyama (Greenwashing) kavramı bir şirketin çevresel uygulamalarla veya ürünün veya hizmetin çevresel faydaları ile ilgili tüketicileri yanıltma davranışını tanımlamak için kullanılıyor.

Greenpeace Yeşile Boyama Kriterlerini 4 başlık altında topluyor; 

Kirli İş: Firmanın ürünü veya ana faaliyeti doğası gereği kirleten veya sürdürülebilir değilken, çevresel program veya ürünle müşteri çekmeye çalışması. Örneğin; bir firma butik yeşil AR-GE projeleri ile övünüyor ancak çoğu harcama ve yatırımı eski, sürdürülebilir olmayan, kirleten uylamaları destekliyorsa. 

Reklam Böbürlenmesi: Dikkati çevresel problemlerden başka bir tarafa çekmek amacı ile çevresel başarıları abartmak için hedefli reklamcılık ve halkla ilişkiler kampanyalarını kullanma veya gerçekten çevresel bir başarıya imza atmaktanda daha çok bir çevresel başarı reklamına para harcarsa. Örneğin; bir firma daha az maliyeti olan bir arıtma ile ilgili milyon dolarlık reklam kampanyası yaparsa. 

Politik Dönüş: Askıda olan veya mevcut çevresel yasa ve yönetmeliklere karşı lobi faaliyetleri yürütürken, reklam veya kurumsal "yeşil" sorumluluklarıyla ilgili konuşma. Örneğin; yasamaya ilişkin baskı veya yasal işlemin ortasında reklam veya basın açıklamaları, kurumsal çevresel sorumlulukları vurgulamak için kullanılabilir. 

Yasa: Çevresel başarılarla bir ürünün reklamını yapmak veya ürünü markalaştırmak zaten istenendir veya mevcut yasalar tarafından zorlanandır. Örneğin; şayet bir endüstri veya firma bir ürünü değiştirmeye, kirlettiği kadar temizlemeye veya nesli tükenen türleri korumaya zorlanmışsa, o zaman bu davranışı proaktif veya gönüllüymüş gibi göstermek için halka ilişkiler kampanyalarını kullanır.

1 yorum :