Bu Blogda Ara

22 Haziran 2012 Cuma

Enerji Tasarruflu Müstakil Bir Konut Projesi, Aydın


Gönderen: Mimar Nagehan Sezer

Aydın ili Kuyulu köyünde yer alan proje, 4 kişilik bir aile için tasarlanmıştır. İçten merdivenli 2 kat ve ayrı girişli bir bodrum kat olmak üzere toplam 3 katlıdır. Zemin katta giriş, salon ve mutfak mekanları açık plan şeklinde düşünülmüş ve mümkün olduğunda bahçe kotuna yakın planlanmıştır. Ferahlık ve bahçe ile ilişkinin maksimum düzeyde sağlanması esas olmuştur. Bu bağlamda yaşam alanları, güney cepheye bakan bir avlu etrafında toplanarak bahçe ile ilişkilendirilmiştir. Yaşam alanlarının yanı sıra bir çalışma odası ve bir misafir-iş odası bu katta planlanmıştır. Galeri ve merdiven boşlukları ile katlar arası görsel bağlantı sağlanarak ferahlık hissi arttırılmaya çalışılmıştır. Üst katta galeri ve merdiven boşluğu ile birbirinden ayrılan ebeveyn yatak odası ve çocuk odaları yer almıştır. 2011 sonu itibariyle inşaat ruhsatı alan projede Haziran 2012 itibariyle kaba inşaat tamamlanmıştır.


Tasarım sürecinde, mevcut enerji kaynaklarından maksimum düzeyde fayda sağlama düşüncesi etkili olmuştur. Bu bağlamda aşağıda belirtilen ilkeler ışığında tasarıma yön verilmiştir:

• Güney yönlenmeli yerleşim düzeni: Güney cephesi kış aylarında eğik gelen güneş ışınlarının iç ortama en etkin şekilde alınmasını sağlarken yaz aylarında da istenmeyen güneş ışınlarının en dik şekilde geldiği yön olması itibariyle perdeleme kolaylığı sağlamaktadır. Bu sebeple cephe açıklıkları yoğun olarak güneşlenme yönü olan güney cephede, geniş pencereler ve güneş şömineleri (trombe duvarlar) şeklinde yer almıştır. Böylece güneşli olan kış günlerinde, güneş ışınlarının ısıtıcı etkisinden hem direkt olarak hem de güneş şöminesinin sağlayacağı hava akışıyla indirekt olarak fayda sağlanacaktır. Yaz aylarında güneş ışınlarından kaçınmak için ise uygun ölçüde saçaklar tasarlanmıştır. Batı, doğu ve kuzey cephede açıklılar minimum düzeyde tutulmuştur. Bu sayede kış aylarında ısı kaybı azaltılmış, yazın bu yönlerden eğik olarak gelen güneş ışınlarının olumsuz etkisi de minimize edilmiştir.

Zemin kattaki total mekan yerleşimi ve katlar arası oluşturulan galeri boşluğu vasıtası ile iç mekanlar arası hava sirkülasyonunun arttırılması hedeflenmiştir.

• Etkin yalıtım sistemi: Projede, ısıtılmış olan havanın muhafaza edilmesi en önemli ilkelerden biridir. Bu tedbir yaz aylarında cepheden gelecek ısı kazanımını da minimize edecektir. Havalandırma, kış aylarında ısı geri kazanımlı cihaz yardımıyla gerçekleşecektir.

• Toprak enerjisinden fayda sağlayan havalandırma sistemi: Yerkabuğunun 2-3 m. altı yıl boyunca 14-18 °C sabit sıcaklıktadır. Havalandırma sistemi dışardan aldığı havayı önce toprak altında dolaştırarak ısısını düşürecek (yaz aylarında) sonra salon ve ebeveyn yatak odasından iç mekana verecektir. Kışın mekan ısıtmada kullandığımız trombe duvarlar yaz aylarında da dışa açılan menfezler vasıtasıyla içerideki sıcak havanın dışarı atılmasında kullanılacaktır.

• Ek ısıtma sistemlerinde verimin arttırılması: Kışın güneşli olmayan günlerde ısıtma ısı pompası ve ya şömine ile sağlanacaktır. Düşük dolaşım suyu sıcaklığı gerektirmesinden dolayı yerden ısıtma sistemi tercih edilmiştir. Güney cephedeki yaşam alanlarının döşeme kaplaması olarak, hem yerden ısıtmanın verimini arttıracağı hem de direkt gelen güneş ışınlarını depolayarak ısıl kütle görevi göreceği düşüncesi ile doğal taş kaplama seçilmiştir. 

Sıcak kullanma suyu güneş kollektörleri ile sağlanacaktır.

Şöminenin ısıtma kapasitesini arttırmak amacıyla ana kirli hava bacasına bitişik temiz hava bacaları yapılacaktır. Bacada ısınıp yükselen sıcak hava tavana yakın bir menfezden iç mekana alınırken soğuyup çöken hava da döşemeye yakın bir menfezden bacanın içine çekilir. Bacanın üstten kapaklı yapılması durumunda yaz aylarında bu kapak açılarak evdeki sıcak havanın dışarı atılmasında kullanılabilir.
1 yorum :