Bu Blogda Ara

20 Haziran 2012 Çarşamba

Ekolojik Şehir Tasarımı İçin Yeni Bir Vizyon, Arkadien Winnenden, Stuttgart, GermanyArkadien Winnenden ekstrem bir endüstriyel yenilenme projesidir. Yüksek performanslı bileşenlerinin çeşitliliği onu dünyanın en sürdürülebilir mahallesi yapıyor ve insan dostu ve kaynak verimli şehirler için yeni bir vizyon sağlıyor.

34.000 m2 alana sahip projenin inşaatı 2011'de tamamlanmış ve aynı yıl Green Dot Awards yapı kategorisinde birinci olmuş.


Güzel bir konum: Arkedien sitesi hem yerel şehir merkezine hem de 30 dk.'dan daha az sürede Stuttgart'a indiren tren istasyonuna 10 dk. yürüme mesafesinde. 10 dk. yürüme mesafesinde 9 okul var ve yeni bir hastane 1 km. uzakta inşa ediliyor. 

Önceden Winnenden tamamen kirlenmiş yerleşkesindeki toprak ile terk edilmiş bir fabrikaya ev sahipliği yapıyormuş.  Bu nedenle, yeşil bir mahalle oluşturmak için ilk aşama toprak ve betonu iyileştirmek ve geri dönüşümünü sağlamak olmuş. Yapı yerinde aşırı bir şekilde kirlenmiş toprağı kullanır duruma getirmek için yenilikçi bir 'yerinde geridönüşüm teknolojisi' geliştirilmiş, kurtarılan materyaller daha sonra alt temel yapımında kullanılmış. Ayrıca projede, sokak görünümlerini şirin bir köy çerçevesinde oluştururken sıkışık kentsel düzen de yerleşim yerindeki doluluğu en üst düzeye çıkarmış.


Sağlıklı Bir Toplum: Sitenin yerleşim planı, doluluğu maksimize ederek yeşil alanlar ile yoğunluğu zarif bir şekilde birleştirmiş. Yerleşimdeki bütün evler enerji verimli ve tüm yerel kaynaklı malzemeler kullanılarak inşa edilmiş. Toksik olmayan çevre dostu malzemelerin kullanımı, mineral sıvaların, içinde ve dışında insan sağlığına zaralı olmayan boyaların ve doğal ahşabın strüktürel kullanımına kadar uzanıyor. Dış mekanlarda geri dönüşümlü Alman granit setleri, daha az pahalı geçirimli beton döşeme ve asfalt ile uyumlu bir şekilde kaynaşmış. Bitkilendirme konsepti, sürdürülebilir kentsel gelişmeyi geniş çaplı uygulamaya dönüştürmek için kuşlar ve arıları destekleyen yerel ölçekte yerel türler üzerinde odaklanmış.

Karma mimari tipolojiler, çekici Akdeniz renk konsepti ve "bahçe kent" sokak görüntüsünün kalitesi sayesinde uyumlu ve farklı bir çerçeve olarak bir arada tutulmuş. Evler kısmi sahibince kullanılan ve kısmi kiralanmış. Ev fiyatları herkesin bütçesine bir ekolojik ev sunan rekabetçi bir şekilde ekonomik.

Sosyal Yenilenme: Tasarım ekibi tarafından sosyal istikrarı beslemek için güzel, insan dostu ortamın yaratılmasının en iyi yol olduğu düşünülmüş. Sıcak ve samimi bir ortam mahremiyet ile bütün kişisel ev ihtiyacını karşılarken rahat, neredeyse tatil gibi çevre hissi ve informal mekanlar komşunuzla karşılaşmayı teşvik ediyor. 

Girişimci (Developer), yerleşim yerinin devamlılığını sağlıyor ve hem ev sahipleri ile hem de kira ile ilgili taraflar için, temizlik ve bakımdan kiralama yönetimine ve fiziksel engelli veya yaşlılar için destekli yaşama kadar bir dizi hizmet sunuyor. Arkadien Winnenden sürdürülebilir kentsel gelişmeyi geniş çaplı uygulamaya dönüştürmek için mali açıdan uygulanabilir bir vizyon. 

Sokak köşeleri, komşunuz ile sohbet etmeniz veya çocukların top oynaması için mini meydanlar ve yerler. Sokak görüntüsünün göze çarpar biçimde yayalara ait olmasına rağmen,  yeraltı garajına, sundurmalara ve bahçemsi otopark alanlarına park etme seçenekleri ile sitenin bütünüyle araçlar için erişebilir olması müşterek bir sirkülasyon olduğu anlamına geliyor.

Bütünleşik Planlama Yaklaşımı: Girişimci, mimarlar, peyzaj mimarları, trafik ve inşaat mühendislerinden oluşan bir ekip ilk günden itibaren birlikte çalışmışlar.  Bu, uygun maliyet ile yüksek tasarım kalitesini muhafaza etme ve projenin özelliklerini düşük bütçeli gelirler için daha ekonomik yapma hedefi ile yapım sürecinin optimize edildiği anlamına geliyor.

Geçirimli döşeme kullanımı, bahçemsi otopark alanları için 'strüktürel taşıyıcı bitki alt katmanının' yenilikçi kullanımı sayesinde geçirimsiz yüzeyler %95'den %30'a düşürülmüş. Böylece Stuttgart bölgesinde büyük bir sorun olan sel riski de azaltılmış. 

Merkezi göl, mahallenin kalbinde geniş doğal bir vaha. Bu göl  yağmur suyu bekletme havzası, yakalama ve kademeli bir sistemde yağmur suyunu filtreleme olarak da işlev görüyor.


Ekolojik Altyapı: 

. Ekonomik ve Uygulanabilir: Birimlerin %100'ü satılmış ve yerleşim yerinde %100 doluluk söz konusu. Bütünleşik planlama yaklaşımı sayesinde m2 başına 2500£ olan ev fiyatları ekonomik ve bu bölge için çok rekabetçi bir fiyat.

. Toplumsal Duygu: Güzel ve samimi bir ortam büyük bir toplumsal ruhu besler. Ortak kamusal alanın çokluğu bahçeler, teraslar ve çatı bahçeleri biçiminde özel dış mekanlar ile dengelenmiş.

. Yayalara Ait Sokak Görüntüsü: Sokaklar açık, yürümeye ait duygusu ile paylaşılan mekanlar. Kendi kapınızın önüne kadar arabayla gitmenin affedilebilir bir uygun zamanı sağlanırken çocuklar güvenle oynayabiliyor.

. Sosyal Yenilenme: Winnenden'ın kötü şöhreti bu mutlu ve çekici yeni mahallesi sayesinde yenilenmiş.

. Suya Duyarlı: Ekolojik bir altyapı yaklaşımı, yağmur suyunun merkezi bir gölde toplanması ve yakındaki ekolojik olarak iyileştirilen dereye salıvermeden önce doğal bitki süreçleri aracılığıyla arıtılmasını amaçlıyor.

. 85 kWh: Bütün evler Alman EnEv enerji yönetmeliğine göre 85 kWh bir değerle son derece enerji verimlidir ve iki yerel kombine ısı ve enerji santrali tarafından sağlanıyor.

. Sağlıklı Malzemeler = Sağlıklı İnsanlar: Toksik olmayan tüm durumlara ve mümkün olduğu yerde yerli, yerel kaynaklı malzemelere öncelik verilmiş.

. Taşıyıcı Bitki Alt Katmanı: Otopark kavramına yeni bir çözüm getirerek araçlar sorunsuzca bahçelerin içine sokulabilsin diye bu özel park alanlarını bitkilendirmek için yenilikçi 'taşıyıcı bitki alt katmanı' kullanılmış. 

. Paylaşılan Sirkülasyon Kavramı: Net yaya atmosferine rağmen yeraltı otoparkı, sundurmalar, kişisel park etme yerleri ve sınırlı sayıda sokak otoparklarında park etme seçenekleri ile yerleşim, araçlar için tamamen erişilebilir.

. Bütünleşik Planlama Süreci: Mimarlar, peyzaj mimarları, trafik ve inşaat mühendislerinden oluşan girişimci liderliğindeki ekip mümkün olan en verimli ve güzel projeyi geliştirmek için ilk günden itibaren birlikte çalışmış.

. Taşkından Korunma:  Ortalama %95'den %30'a geçirimsiz yüzeylerin azaltılmasına ek olarak merkezi muhafaza gölü ve taşma çayırı, yerleşimin yerel kentsel yağışta taşkınların azalmasına etkin bir şekilde katkıda bulunması anlamına geliyor. Su taşması Stuttgart çevresinde büyük bir problem. 

. Ekolojik Restorasyon: Yerel bitkilerin kullanımı ve yeni yaşam alanları oluşturma kentsel doğa için yeni bir yuva demektir. 

. Endüstriyel Yenilenme: Bu alan yerinde büyük bir toprak kirliliği bırakan terkedilmiş bir fabrikaymış. Toprağı yerinde iyileştirmek için yenilikçi bir teknik geliştirilmiş ve toprak 'alt tabaka' olarak geri kazanılmış.

. Geri Dönüşümlü Malzemeler: Mevcut beton kırılmış ve santiyede yeniden kullanılmış. Geri kazanılmış granit döşeme, yüksek kalitede sokak görüntüsü oluşturmak için daha az pahalı materyallerle kombinasyon halinde kullanılmış.http://www.greendotawards.com/submit/upload/2007/large/3-460-11_ecological_city.pdf
http://www.ecofriend.com/arkadien-winnenden-grabs-award-being-worlds-sustainable-neighborhood.html
http://www.treehugger.com/urban-design/award-winning-german-development-aims-worlds-most-sustainable-neighborhood.html

1 yorum :