Bu Blogda Ara

7 Ağustos 2012 Salı

Sürdürülebilir Binaların Avantajları ve Dezavantajları
Avantajları:

. Çevre etkilerini azaltması, ekonomik ve sağlıklı binalar olması
. Yeşil arazileri, enerjiyi, suyu ve malzemeleri daha verimli kullanması
. İç mekânlara daha kaliteli hava sağlaması, bina kullanıcısının rahatının ve veriminin artması ile çalışanların sağlık giderlerini ve iş kaybını azaltması 
. Çeşitli yöntemlerle peyzaj alanlarında yarı yarıya su tasarrufu sağlaması
. Katı atıkları azaltması
. İhtiyaç duyduğu enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan sağlaması
Düşük karbon emisyonu ile çevre ve atmosfer etkisini azaltması
. İşletme giderlerini düşürmesi
. Bina teknik hizmetlerinin optimum seviyede verilmesini sağlaması ve bina performansını artırması
. Mülk değerini ve kazancını artırması
. Binanın pazarlama fırsatını artırması

Dezavantajları:

Sürdürülebilir binalar yatırım maliyetine %1 ile %7 arasında bir artış getiririyor. Bu maliyetin büyük bir kısmı ise özel mimari tasarım ve yenilikçi enerji modellemelerinden kaynaklanıyor. Ayrıca danışmanlık hizmetlerinin bedeline ek olarak da sürdürülebilir binanın maliyeti, binanın bulunduğu lokasyona, bina fonksiyonuna ve yerel iklim şartlarına göre de değişiklikler gösteriyor. Sürdürülebilir bina kriterleri, tasarım sürecine ne kadar erken dahil edilirse maliyet de o kadar düşük oluyor. 

Aslında sürdürülebilir binanın finansal faydalarının (ilk yatırım ve işletme, bakım maliyetleri yönünden değerlendirilmesi), bina maliyetinden kat kat fazla olması ve yukarda sayılan diğer faydaları da bu durumun ilk etapta öyle algılansa da dezavantaj olmadığını gösteriyor.


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder