Bu Blogda Ara

8 Temmuz 2014 Salı

Spot Bilgi - 18

Dünya’daki enerjinin %45-50’si, suyun %50'si binalar tarafından kullanılıyor. Yine  binalar için kullanılan Dünya'daki tarım arazisi kaybının oranı %80, binalar ve yollar için kullanılan malzemelerin oranı ise %60'dır.

Çevresel etkilere gelince, şehirlerdeki hava kirliliğinin %23’ü, sera gazı üretiminin %50’si, içme suyu kirliliğinin %40’ı ve katı atığın %50’nden, ozon incelmesinin %50'sinden binalar sorumludur.


Kaynak: 
DIXON, Willmott, (2010), The Impacts of Construction and the Built Environment, 
http://www.willmottdixongroup.co.uk/assets/b/r/briefing-note-33-impacts-of-construction-2.pdf

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder