Bu Blogda Ara

3 Eylül 2012 Pazartesi

Pocono Çevresel Eğitim/Ziyaretçi Merkezi Projesi, Moscow, Rusya

Şekil.8. Pocono Eğitim Merkezi İç Görünüş (Moskow, 2008)
Pocono Çevresel Eğitim/Ziyaretçi Etkinlik Merkezi (Pocono Enviromental Education/Visitor Activity Center) 2005 yılında National Park Service/Pocono Enviromental Education Center tarafından Pride Enterprises şirketine Dingmans Ferry, Pennsylvania, A.B.D.de yaptırılmıştır. (Moskow, 2008, s. 53)

Şekil.9. Pocono Eğitim Merkezi Sağ Cephe (Moskow, 2008)
"Arazi, müşterinin okul arazisindeki çoğunlukla yerli ağaçları karışık meşeler, çeşitli kozalaklı ağaçlar ve boylu poslu bir bitki örtüsünü içeren geniş bir açıklıktır. Çevresel eğitim merkezi Milli park servisi tarafından işletilen Deleware Water Gap Ulusal Dinlenme alanının yanında konumlanmıştır." (Moskow, 2008, s.56)


Şekil.10.Pocono Eğitim Merkezi Ön Cephe (Moskow, 2008)
Yapı bir çok faaliyeti ve değişken aktiviteyi barındırabilecek esneklikte tasarlanmıştır. Yemek, toplantı, ders ve çevreyle ilgili öğrenme faliyetlerine hizmet verebilmektedir. Yapının esas amaçlarından biri çevreyle ilgili olarak ziyaretçilerin eğitilmesidir. "Ziyaretçilerin içinden geçtiği orman, geçtikleri bataklık, karanlık kuzey duvarındaki bir açıklıktan geçerek yapıya girilir ve aydınlık, parlak ana odaya bir parça servis mekanında geçilerek ulaşılır. Büyük güney cephesindeki sundurma güneşin sıcaklığının bütün avantajını, serin dağ havasını, bol güneş ışığı ve güneyin orman manzarasını almak için tasarlanmıştır. İşlevine ek olarak ana toplanma, yemek yeme ve çevresel merkezdeki programlara katılan ziyaretçiler için toplanma mekanı, konferans merkezi, topluluk için meclis ve bölgedeki çevresel topluluklar için hizmet verir. Çevresel merkezin getirilerine hasıl olmak ve yerel topluluğun merkezin görevi ve çevreyi korumak için hepimizin paylaştığı sorumluluğu üzerindeki farkındalığı artırmak üzere kaynak sağlar. Yapının toplam alanı 7,750 foot2 (720 m2)dir." (Moskow, 2008, s. 56)

Yapıda pasif güneş kullanımını etkin hale getirmek için kesitte ve formda farklılıklar yapılmıştır. Isıtma ve soğutmanın etkinliği için eğimli bir çatı plağı ve bu plağa yakın pencereler konumlandırılmıştır. Çatının eğimli plağı ısınan havayı pencerelere yönlendirir ve pencereler vasıtasıyla hava dışarı atılır. Bu pencereler ile hava sirkülasyonu da sağlanır. Kuzey kanadındaki kör cephenin aksine bu bölge camdan oluşur. Bunun nedeni güneyin uzun süreli güneş ısınımını kullanmaktır. Eğik açıyla gelen gün ışığı mekanın en iç noktalarına ulaşabilecektir. Isıtma giderleri bu sayede düşürülür ve pasif ısıtmayı destekleyen yapı malzemeleri kullanılmıştı.

Şekil.11. Pocono Eğitim Merkezi Arka Cephe (Lastik Duvar) (Moskow, 2008)
Kuzey cephesi bölgedeki atık lastiklerden imal edilmiştir. Bu malzeme ile doğaya verilen zarar düşürülür ve geri dönüşüm sağlanır. Lastik kaplama çimento cephe levhaları mineral boya ile boyanmıştır. İç kısımda küçük bir temizlik ve bakım gerektirecek bir çevre oluşturmak için malzemeler dikkatlice seçilmiştir. Doğal aydınlatma, doğal havalandırma ve pasif güneş ısıtması tesisin kullanım sezonunda günden güne kullanımda daha fazla etkinlik sağlamıştır. Pek çok koşul altında destekleyici aydınlatma sistemi ve mekanik sitemler kullanılmamaktadır. (Moskow,2008, s. 60)

Şekil.12.Pocono Eğitim Merkezi Kesitler (Moskow, 2008)
Şekil.13.Pocono Eğitim Merkezi Plan (Moskow, 2008)
Yapının plan şeması incelendiğinde ana giriş ve bu girişe bağlı sundurma ile diğer mekanlar görülür. Küçük bir girişten büyük açıklı orman manzarasının olduğu sundurmalara çıkılmakta ve buradan ek işlevlerin olduğu diğer mekanlara geçilmektedir. Sundurmanın olduğu bölümde yapının üç cephesini tamamen cam yüzeyler oluşturmakta ve bu yüzeyler ile doğal aydınlatma ve havalandırma etkin olarak kullanılmaktadır. Kesitlerde eğimli çatı sayesinde ısınan hava üst taraflarda bulunan pencereler yardımıyla dışarı atılmakta olduğu görülür. Aynı zamanda geniş sundurma sayesinde gün ışığı kontrollü olarak içeri alınır. Yazın dik gelen güneş ışınları merkezin belli bir noktasına kadar gelebilirken, kışın bu durum tam tersine bir davranış sergilemekte ve en içteki noktalara kadar ulaşabilmektedir.

Pocono Eğitim Merkezi bina yerleşimi yapılırken pasif güneşin kullanımına dikkat edilmiş ve yapının yönelimi buna göre yapılmıştır. Ayrıca düşük kimyasallı ya da hiç kimyasal kullanmıyan ürünler yaygın olarak kullanılarak çevreye daha az zarar verilmiştir. Yeniden kullanılmış, dönüştürülmüş yada dönüştürülebilir malzemeler yaygın olarak kullanılarak sürece dahil olunur. Çevreden en fazla yarar elde edilmeye çalışılırken, bakım maliyetleri ve genel giderler düşürülür. Çevreye verilen zarar en düşük seviyeye çekilmeye çalışılır.

Şekil.14. Pocono Eğitim Merkezi Yapısal Sistem (Moskow, 2008)
Pocono Eğitim Merkezi oldukça basit bir formun algısal olarak nasıl bir farklılık oluşturabileceğini oldukça iyi gösterir. Yapı tek taraftan kör bir cepheye sahip şeffaf bir yamuk formundadır. Eğimli çatısı ile bütünlüğü sağlarken özel tasarım çatı sütrüktürü ile estetiğe farklı bir yorum katar. Eğimli çatı ile hava dolaşımı desteklenmiştir. Isınan sıcak hava yükselerek çatının hemen altındaki pencereler ile dışarı atılır. Dış kabuğu oluşturan elemanlar ile estetik algı desteklenir ve yapısal düzen sağlanır.

Şekil.15. Pocono Eğitim Merkezi Arka Cephe (Lastik Detay) (Moskow, 2008)
Şekil.16. Pocono Eğitim Merkezi Vaziyet (Moskow, 2008)

Pocono Eğitim Merkezinde geniş açıklıklı mekanları oluşturabilmek için özel bir tasarım yapılmış ve ahşap laminasyonlu bir taraça sistemi oluşturulmuştur. Bu sistemle eğik bir çatı oluşturulurken cephede oluşturulan pencereler ile bu yapısal sistemin etkin kullanımı sağlanmıştır. Pocono Eğitim Merkezi inşaa edildiği bölgedeki kullanılmış araba lastiklerini tasarımına dahil ederken yüksek verimlilik ile yapıya etki sağlar ve insanları eğitir. Bu yüzden sadece malzeme dönüşümü sağlamakla kalmaz insanları eğiterek bilinç düzeyini yükseltir. Çevreden aldıklarının yanında geri kazandırdığı yüksek değerler daha fazla önem kazanır.


Dursun Furkan ÇAPKIN, Yüksek Lisans Tezi, “Yeşil Mimari” Olarak Tanımlanan Projelerde Ekolojik Yapım Sistemlerinin Yeri, 2011

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder