Bu Blogda Ara

6 Nisan 2012 Cuma

Pasifev (Passivhaus) nedir? Avantajları ve Dezavantajları nelerdir?

Pasifev, ısıtma ve soğutma için gereken enerjiyi azaltma üzerine kurulmuş, bütün bina tiplerinde enerji kullanımı için bir standarttır. Bu standart geleneksel ısıtma sistemi gerektirmez. Isınma gereksinimi taze gelen, ön ısıtmalı hava /geri kazanımlı havalandırma sistemi ile mekanik olarak gerçekleşir. Yüksek tasarım ve inşaat kalitesine sahip bu yapıların ilk örnekleri 1990'da Almanya'da görülmüş ve 1996'da da Passivhaus Enstitüsü kurulmuş. Türkiye'de henüz bir örneği olmayan bu yapılar, evler ve apartmanlar gibi işlevler dışında binlerce okul ve ofis projesi olarak da hayat bulmuş. 

Standartları: 
. Mekan ısıtması: Yılda max. 15 kwh/m2 (Binanın m2 arttıkça bu değere ulaşmak kolaylaşıyor) 
. Toplam birincil enerji (Isınma, sıcak su ve elektrik) kullanımı: Yılda max. 120 kwh/m2 
. Hava kaybı: Saatte max. 0,75 m3/m2 @ 50 Pa (Saatte 0,6 hava değişimi) 

Tasarım Prensipleri: 
. Yüksek ısı yalıtımı 
. Mekan ısıtması 
. Dış yüzey oranına göre yüksek hacim
. 3 camlı gelişmiş pencere teknolojisi 
. Hava sızdırmazlığı 
. Isı geri kazanımı ile bütün evin mekanik havalandırılması 
. Isı köprüleri (Köprüsüz bağlantı detayları kullanma ve ısı köprülerindeki kayıpların hesaplanması)
. Pasif güneş ışığı kazanımı (Bina cephesinin güneye bakması ve gölgelerden arınması)
. Termal kütle 
. Enerji tasarruflu ev gereçlerinin kullanılması 
. Yenilenebilir enerjinin kullanımı (Özellikle sıcak su ve elektrik için) 

Avantajları: 
. Düşük enerji kullanımı 
. Homojen iç hava sıcaklığı 
. İyi bir iç hava kalitesi 
. Radyatörlerin eksikliği ile daha fazla 'duvar alanı' 
. Almanya'da kaydedilen yüksek kullanıcı memnuniyeti 
. Maximum enerji verimliliğine ek olarak az miktarda yenilenebilir enerji entegrasyonu ile sıfır karbona ulaşabilmesi

Dezavantajları: 
. Mekanik bir havalandırma çözümü gerektirmesi (Alternatif pasif havalandırma rüzgar şartlarına fazlaca bağlıdır) 
. Elektrikle çalışan fanlar ve hava ısıtıcısı gerektirmesi 
. Havalandırmanın pencere açılarak yapılamaması ve kanal sistemi ile çekilen havaya ilişkin sağlık etkileri 
. Dikkate alınmayan gömülü enerji 
. Geleneksel duvarlardan daha kalın duvarların taban alanı sorunlarına neden olabilmesi 
. Geleneksel yapım tekniklerini kullanarak hava sızdırmazlığına ulaşmada zorluklar 
. Pasifev'in tasarlanması için yüksek düzeyde teknik bilginin gerekmesi
. Orta Avrupa iklim ve kültürü çevresinde oluşturulan bir standart olması ve standartların ülke iklimine uygulanabilirliği ile ilgili sorular


http://www.greenspec.co.uk/passivhaus-introduction.php
EkoYapı Ekolojik Yapılar ve Yerleşimler Dergisi, sayı 7, Kasım Aralık 2011 
http://www.mubaizoyapi.com/pasif_ev_teknolojisi.html

Hiç yorum yok :

Yorum Gönderme